Иновекс Груп
Иновекс Груп - доставка и сервиз на пълна гама строителна, пътностроителна, кариерна и подемна техника, мобилни и стационарни компресори, прикачен инвентар, консумативи и резервни части.
Контакти:
София
Телефон: 0889 10 50 50

София 1784, ул."Йерусалим" 3

Тел.: 02.4900101

Мобилен: 088.9105050
[email protected]
http://www.inovex.bg